Hur man öppnar ACSM-filer

Filer som har .ACSM-tillägget är Adobe Content Server-meddelandefiler. ACSM-filer är utformade speciellt för att användas i kombination med Adobe Digital Editions - Adobes eBook-läsningsprogram. ACSM-filer används för att bevisa lagligt förvärv av e-böcker och kan användas via Adobe Digital Editions för att aktivera och ladda ner innehåll (eller e-böcker, för att vara mer specifikt) skyddad av Adobe DRM. Det bör noteras att ACSM-filer inte är e-böcker som EPUB- eller PDF-filer är. ACSM-filer är helt enkelt textfiler i ett format som endast ADE kan öppna och läsa, filer som innehåller information som kommunicerar med Adobes servrar och visar att ADE att e-boken som en specifik ACSM-fil är för har lagligen erhållits så att ADE kan fortsätta och ladda ner e-boken och ge användaren åtkomst till och läsa den.

Användare hamnar ofta förvirrade över fantasi när de köper eller laddar ner en e-bok och allt de får är en ACSM-fil istället för en EPUB- eller PDF-fil. Syftet med ACSM-filen du får när du köper eller laddar ner en e-bok online är att bevisa för ADE att du lagligen har förvärvat den aktuella e-boken så att ADE kan ladda ner e-boken och låta dig komma åt e-boken på alla dina enheter som har ADE under samma referenser.ACSM-filer kan bara och endast öppnas via Adobe Digital Editions, även om det inte är nödvändigt för dig att läsa e-boken som ACSM-filen är avsedd för genom ADE - du kan helt enkelt låta e-boken överföras till en eBook-läsningsprogramvara du väljer när du har aktiverade ACSM-filen och bevisade lagligt ägande. Så här öppnar du en ACSM-fil med Adobe Digital Editions på en Windows-dator:  1. här och ladda ner ett installationsprogram för den senaste tillgängliga versionen av Adobe Digital Editions .
  2. Navigera till var du sparade installationsprogrammet för programmet, leta reda på det och dubbelklicka på det för att köra det.
  3. Gå igenom installationsprogrammet genom att följa instruktionerna och anvisningarna på skärmen. Adobe Digital Editions kommer att ha installerats på din dator när du har gått igenom hela installationsprogrammet.
  4. Lansera Adobe Digital Editions .
  5. Auktorisera din dator med användaruppgifterna för en eBook-leverantör du väljer. Det enklaste alternativet skulle vara att skriva in uppgifterna för din Adobe ID (Klicka på Skapa ett Adobe ID och skapa en ny om du inte redan har en) och klicka sedan på Godkänna eller Aktivera (beroende på vilket som gäller i ditt fall). Du kan dock också öppna rullgardinsmenyn bredvid e-bokleverantör: och klicka på en annan eBook-leverantör du väljer att välja det och sedan skriva in uppgifterna för kontot du har med den specifika eBook-leverantör . Du kan också markera kryssrutan bredvid Jag vill auktorisera min dator utan ID och klicka sedan på Godkänna eller Aktivera , men det rekommenderas inte eftersom detta gör att du inte kan komma åt dina e-böcker på andra enheter - de e-böcker du aktiverar och laddar ner via ADE är bara tillgängliga för den specifika datorn.
  6. Klicka på Avsluta på nästa sida.
  7. Navigera till katalogen på din dator som innehåller ACSM-filen du vill öppna.
  8. Leta reda på den ACSM-fil du vill öppna och dubbelklicka på den (om ACSM-filer automatiskt har associerats med Adobe Digital Editions för dig) eller högerklicka på den, håll muspekaren över Öppna med och klicka på Adobe Digital Editions (om ACSM-filer inte har associerats automatiskt med ADE åt dig).

Så snart du gör det kommer ACSM-filen i fråga att öppnas i Adobe Digital Editions, informationen inom kommer att användas av programmet för att bekräfta det legitima förvärvet av e-boken som ACSM-filen är avsedd för, och e-boken laddas sedan ner (i EPUB- eller PDF-format). Du kan komma åt de e-böcker du förvärvar via ACSM-filer i Adobe Digital Editions Bibliotek , och de finns också i följande katalog på din dator:... Mina dokument (dokument) Mina digitala utgåvor

När du laddar ner en e-bok till Adobe Digital Editions med hjälp av en ACSM-fil görs den e-boken tillgänglig för dig på alla enheter som du har Adobe Digital Editions på och har auktoriserat med samma eBook-leverantör referenser. Adobe Digital Editions finns också för Mac, Android och iOS, vilket gör den här lilla godbiten ganska god.

3 minuter läst